Серийно производство

Какво е Серийно производство:

 • Производство на детайли или изделия с повторяемост 10 - 1000 броя при поръчка
 • Регулярни – ежемесечни количества
 • Поръчките се изпълняват по изискване на клиента с предимство в производството

За кого е:

 • Фирми предлагащи краен продукт, които не разполагат с условията за тяхното производство.
 • Производства с натоварен график, за които дадената поръчка затруднява техния процес
 • Подпомагане на други производители

Предимствата на изнесеното производство

Feature Name

Спестявате от инвестиции за собствено производство

Feature Name

Получавате най-добрата цена

Feature Name

Гарантирате си необходимото количество стока

Feature Name

Улеснява планирането

Ние ви предлагаме

 • Опазване на фирмената тайна и съхранение на цялата информация
 • Проектиране и редакция на чертежите
 • Бърза реакция при необходимост от промяна в чертежите
 • Гарантираме едно й също качество на вложените материали и крайния продукт
 • Предоставяне на сертификати за вложените материали
 • Стриктно изпълнение изискванията на клиента
 • Съхраняване и монтаж на части от клиента
 • Сглобяване и подготовка за товарене на готовата продукция
 • Можем да отговорим на изисквания за отделни кашони, дървени каси и палета за транспорт на стоките
 • Гарантираме срок и точна дата за издаване (транспорт) всеки месец или на равни интервали
 • Организиране на траспорт
 • Фирма Родиз ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015